Samarbete

Samarbetsövningar

Våra instruktörer genomför varje år olika aktiviteter och upplägg för såväl mindre grupper som skolklasser eller idrottslag till större evenemang med upp till 500 deltagare (hela årskurser eller idrottsklubbar). Passen varierar från ca 1 timma till hela dagen enligt önskemål. Nedan har vi listat några exempel på övningar som vi använder oss av.

Låghöjdsbanan
En äventyrsbana där ni tillsammans ska klara av flera utmaningar utan att nudda marken, exempelvis svinga sig i lianer, gå på lina m m. För att lyckas krävs samarbete och problemlösningsförmåga i gruppen.
Tidsåtgång: ca 1,5-2 timmar.

Femkamp
Gruppen delas in i mindre grupper. Med flera utmaningar där grupperna utmanas i att så snabbt som möjligt klara av problemlösningar och andra utmaningar. Alla utmaningar kräver samarbete i gruppen för att klara av övningarna.
Tidsåtgång: ca 1,5-2 timmar.

Flottbygge
Gruppen delas in i smågrupper som tävlar mot varandra om bästa flottbygge. Instruktören lotsar arbete framåt genom instruktioner, tips eller omkastade förutsättningar. Flottbygget avslutas med ett flottrace mellan grupperna.
Tidsåtgång: ca 1 timme.
Träning i Samverkan
Bygger i korta ordalag på ett antal olika praktiska tillits- och samarbetsövningar där en grupp måste jobba tillsammans för att lösa olika uppgifter. Målet är att svetsa samman en grupp och påskynda grupputvecklingsprocessen så att deltagarna snabbare lär känna och lita på varandra. Våra instruktörer guidar gruppen genom övningarna och strävar efter att skapa en öppen och rak kommunikation, där varje individ kan göra sin röst hörd.
"Samarbete stavas med två bokstäver: v-i."