bgSlider3

Anläggningen

Med ca 70 000 kvm grönområden, 2 st basketplaner, 6 st beachvolleyplaner, fotbollsplan, frisbeegolfbana, bouldervägg och eget bad är förutsättningarna för aktiviteter unika. Idrottsdagar och konfirmandläger är två exempel på verksamheter som ofta bokas in.

Om Ni kommer som grupp (förening, företag, klass, familjefest etc) och vill genomföra någon form av arrangemang måste ni boka. Vi tar då ut en avgift som går till att täcka underhållet av anläggningen.

Vi bedriver även en öppen verksamhet som riktar sig till allmänheten. Som privatperson är du då välkommen att nyttja vårt bad, grönområden och aktivitetsplaner enligt de föreskrifter som gäller. Vårt sommarcafé är öppet under sommarmånaderna (juni-augusti).

Observera att grillning och alkohol ej är tillåten. Detta gäller även dig som besöker oss privat med familj eller vänner.

Avgiftsbelagd parkering
Sedan 2021 är parkeringen vid Kärsögården avgiftsbelagd. Intäkterna från p-avgiften används för att täcka delar av de kostnader föreningen KFUM Kärsö har för att driva Kärsögården. Dels för att vara en plats för verksamhet som syftar till att barn och unga ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential men även för att möjliggöra att hålla Kärsögården öppen för allmänheten med de kostnader det medför.

Betallösningen är i samarbete med sedan tidigare samarbetspartners Parkster och P-service. Avgiften är 10 kr per timme där första timmen är avgiftsfri vid inloggning. Eventuella överskott av intäkter från p-avgifter går oavkortat till föreningens barn, ungdoms-och familjeverksamhet.
Kärsögården drivs idag av KFUM Kärsö vars huvudmän är Bromma KFUM och Fryshuset/ KFUM Söder.

 
 
"Varje år deltar drygt 2 000 barn och ungdomar i våra instruktörsledda aktiviteter. Nära 900 barn deltar i gårdens olika dagkollon och sommarläger"