dimmigtbad

Gröna Kärsögården

På Kärsögården arbetar vi aktivt med miljö och hållbarhetsfrågor. Våra fokusområden är:
KRAV-märkt mat - Hållbara inköp - Energieffektivisering - återvinning.

Vi vill servera mat av hög kvalité med minimal miljöpåverkan. Vår restaurang och café är KRAV-certifierade, nivå 1.

Vi väljer Bra miljöval- / Svanenmärkta renhållningsprodukter, vi undviker helt att köpa de mest besprutade livsmedlen och vi köper gärna rättvisemärkta/ Fair trademärkta produkter.

Energieffektivisering är ett led i vår strävan mot att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vi använder genomgående lågenergilampor och sedan januari 2018 köper vi 100% förnybar el märkt Bra Miljöval*. Vi tittar kontinuerligt på hur vi kan effektivisera användningen av våra köks- och tvättmaskiner.

Vi vill att vårt avfall ska bli till nytt material eller användas för att generera energi. Allt matavfall lämnas till kommunen och blir till biogas. Övrigt avfall källsorteras i befintliga fraktioner och lämnas in för återvinning.

* Förnybar el märkt med Bra Miljöval uppfyller miljökraven och bidrar till olika energieffektiviseringsprojekt. Mer information finner du hos Naturskyddsföreningen.
Ett KRAV-märkt Kärsögården
Vi garanterar en avtalad omfattning av KRAV-certifierade och ekologiska livsmedel.

Vi serverar endast grönlistade fiskarter enligt Världsnaturfondens lista.

Vi strävar efter att laga mesta möjliga mat från grunden i vårt eget kök med så få tillsatser som möjligt.

Vi serverar inga livsmedel som är märkta att de är framställda med GMO.