dimmigtbad

Gröna Kärsögården

På Kärsögården arbetar vi aktivt med miljö och hållbarhetsfrågor. Våra fokusområden är:
KRAV-märkt mat - Hållbara inköp - Energieffektivisering - Återvinning.

Vi vill servera mat av hög kvalité med minimal miljöpåverkan. Vår restaurang och café är KRAV-certifierade, nivå 1.

Vi väljer Bra miljöval- / Svanenmärkta renhållningsprodukter, vi undviker helt att köpa de mest besprutade livsmedlen och vi köper gärna rättvisemärkta/ Fair trademärkta produkter.

Energieffektivisering är ett led i vår strävan mot att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vi använder genomgående lågenergilampor och sedan januari 2018 köper vi 100% förnybar el märkt Bra Miljöval*. Vi tittar kontinuerligt på hur vi kan effektivisera användningen av våra köks- och tvättmaskiner.

Vi vill att vårt avfall ska bli till nytt material eller användas för att generera energi. Allt matavfall lämnas till rötning hos kommunen och blir till biogas. Övrigt avfall källsorteras i befintliga fraktioner och lämnas in för återvinning.

* Förnybar el märkt med Bra Miljöval uppfyller miljökraven och bidrar till olika energieffektiviseringsprojekt. Mer information finner du hos Naturskyddsföreningen.
Ett KRAV-märkt Kärsögården
Vi garanterar en avtalad omfattning av KRAV-certifierade och ekologiska livsmedel.

Vi serverar endast grönlistade fiskarter enligt Världsnaturfondens lista.

Vi strävar efter att laga mesta möjliga mat från grunden i vårt eget kök med så få tillsatser som möjligt.

Vi serverar inga livsmedel som är märkta att de är framställda med GMO.